Қаржылық құралдардың есебі

Қаржылық құралдардың есебі туралы қазақша реферат

Банктер үшін қолма-қол ақшаларды басқаруқаржы нарығныңкүрделілігіне байланысты маңызды жағдай болып табылады және оның атқарымдық міндеттеріне кіреді. Сенімділік қамтамасыз ету (қолма-қол ақшаларды қабылдау, жалған ақшаларды тану), сондай-ақ иелік ету, нақты валютаны айырбастау және сату қызметтері несие мекемелерінің міндеттеріне кіреді. Сөйтіп банкте көптеген төлем тәртіптері жүзеге асырылады. Клиенттер – заңды тұлғалар, кәсіпкерлер қолма-қол ақшаларды өзгеруінің есеп айырысу шотына төлемдерді жүргізу мақсатында салады, ал мысалы, жеке тұлғаларға қолма қол ақшаларды депозиттік шотқа олар бойынша пайыз алу үшін салады.

Кассалық операциялар- бұл Бта Ипотека клиенттерінің ақшалары мен құндылықтарын қабылдап-өткізу бойынша банктік операциялар. Басқаша айтқанда барлық кәсіпорындар мен мекемелер , олардың меншік түріне байланыссыз өз ақшаларын банкте сақтайды және банктің клиентке қолма қол ақшалай беру, қабылдау және сақтау.касса мен кассалық операциялардың аудиті негізінде үш бағыт бойынша өтеді:қолма қол ақшаны түгендеу; олардың түгел және уақытылы кіріске алуды тексеру;ақшаның шығыстарға есептен шығарудың дұрыстығын тексеру. Кассада сақталған ақша1010 « кассадағы ақша қаражаты» 1000 бөлімшесінің «ақша қаражаттары» шоттарында ескерілуі тиіс. Осы шоттардың дебетіне кассаға түсетін ақша,ал кредитінде кассалық есептен шығатын ақша жазылады. Бұл шоттар бойынша жазбалар кассалы кіріс және шығыс ордерлері негізінде жасалады.

         Кассалық операциялар- бұл Бта Ипотека клиенттерінің ақшалары мен құндылықтарын қабылдап-өткізу бойынша банктік операциялар. Басқаша айтқанда барлық кәсіпорындар мен мекемелер , олардың меншік түріне байланыссыз өз ақшаларын банкте сақтайды және банктің клиентке қолма қол ақшалай беру, қабылдау және сақтау.

Банктің қызметі:

 • Заңды тұлғалар үшін:
 • Ағымдағы есеп шоттарды жүргізу және ашу
 • Теңге және шетелдік валютада аударма операциялары
 • Зейнетақы төлемдері
 • Есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету
 • Конверсиялық операциялар

«Банк-Клиент», «Интернет-банкинг», «Би-принт»жүйесінде электронды қызмет көрсету (ресімдеу, төлқұжаттарды  қабылдау) валюталық бақылау

Заңды тұлғалар үшін барлық түрлеріне несиелеу

Банктің кепілдігін шығару

 • Жеке тұлғалар үшін кеңес беру:
 • Тұтынушылық несие беру
 • Ипотекалық несие беру
 • Автонесие беру
 • Пластикалық карточкалар бойынша операциялар
 • Ақша аудару операциялары
 • Депозитті операциялар
 • Чипті карточкалар бойыншаоперациялар
 • Телефон қызметі үшін төлемдер
 • Валюталық-айырбастау операциялары
 • Салық төлемдерін қабылдау
 • Зейнетақы жарнасын қабылдау
 • Халықаралық ақша аударымдары
 • Несиені өтеу (ағымдағы есеп шот, карточкалық есеп шот, транзиттік есеп шот)
 • Теңгеде және шетелдік валютада экспресс-аударымдар
 • «Есеп шотты ашпай»желісі арқылы ақша аударымдарды беру.

Клиенттерге — жеке тұлғаларға есеп айырысу-кассалық қызмет көрсету

Клиенттерге — жеке тұлғаларға кассалық қызмет көрсету бойынша қызметтерге тарифтер мен комиссялар

7 (жеті) күннен аз сақтау мерзімі кезінде банктік салым шартын мерзімінен бұрын бұзу және қолма-қол ақшаны енгізу арқылы шотқа түскен мерзімді салымдар бойынша шоттардан қолма-қол ақшаны беру кезінде ақшаны қайта есептеу және беру үшін комиссия    1.0% 1,1%

Жинақ шотына түсу күнінен бастап 30 (отыз) күн өткенге дейін қолма-қол ақшасыз түскен ақша сомасын жинақ шоттарынан беру*      1.0% 1,1%

Айырбасталған ақша сомаларын айырбастаған күннен бастап 30 (отыз) күн өткенге дейін оларды жинақ шоттарынан беру*          1.0% 1,1%

Егер басқа жағдай банктік өнім талаптармен қарастырылмаса, ағымдағы шоттардан (ақшаның шотқа түсу түріне және оларды сақтау түріне тәуелсіз) және транзиттік банктік шоттан қолма-қол ақшаны беру    1.0% 1,1%

Банктің мүмкіндігі болған жағдайда банкноттар мен монеталарды ұсақтау 0.5%

Детекторды пайдалана отырып, шетел валютасының түпнұсқалығын тексеру (ҚҚС-ты ескере отырып)       0,2%

Банктік-қаржылық құжаттардың телнұсқаларын беру (ҚҚС-ты ескере отырып)

Банктік Шот Шарты    500 теңге

Жинақ кітапшасы        500 теңге

Төлем тапсырмасы      500 теңге

Кассалық чек, төлем түбіртегінің көшірмесі* Филиал бөлімшелері бойынша сараланған, мин. 50 теңге*

Ақша мен кассадағы басқа құндылықтардың бар жоғы мен жағдайын түгендеу Касса ревизиясы бойынша комиссия -ны тағайындау,кассирді тағайындау туралы басшының бұйрықтары,кас -сирмен материалдық жауапкершілік туралы шарттар,кассалық құжаттар(КО-1.КО-5),аванс -тық есептер,кас -саны түгендеу актілері , 1 ведомасть 1-ЖО, бас кітап
КО құжаттық ресімдеудің дұрыстығын тексеру КҚ(КО-1.КО-5), аванстық есептер касса-

лық  түгендеу,1 ЖО1ведоасть,Бас кітап

Қолма-қол ақшаны кіріске алуың мерзімділігі мен толықтылығының дұрыстығын тексеру Банк көшірмелері,чек кітапшалары,заңды және тұлғалармен шарттар.банк көшірме -леріне тіркелген ьастапқы құжаттар касса лық құжаттар (КО-1.КО-5)1 ЖО бас кітап
Ақщаны шығысқа есептен шығ- арудың дұрыстығын тексеру КО-1,КО-2 КО-3 КО-4 КО-5,

1 Журнал-Ордер Бас кітап

Бухгалтерлік есептегі шоттарда операцияларды көрсетудің дұрыстығын көрсету Бастапқы құжаттар,1ЖО.1ведомасть.бас кітап және аналитикалық кестені әзірлеу және тұжырымдар мен ұсыныстарды негізду
Кассалық операциялар аудитінің қорытындылары бойынша тұжырымдар мен ұсыныстар Кассаны тексеру актісі ,ескертулер,оларды жою жөніндегі ұсыныстар,