Category: Мемлекет

Мемлекеттік билікті бөлу

МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІ БӨЛУ ТЕОРИЯСЫ туралы қазақша реферат Билікті бөлу теориясы осыдан үш жүз жылдар бұрын пайда болған. Оның негізін қалаушылар болып ағылшындық философ — материалист, материализмнің идеялық — саяси доктринасын құрушы Джон Локк (1632 –1704)...

Мемлекеттік билік түсінігі

МЕМЛЕКЕТТІК БИЛІКТІҢ ТҮСІНІГІ туралы қазақша реферат Сонымен, мемлекеттің бірден-бір орталығын құрайтын саяси (мемлекеттік) билік дегеніміз не? Енді осы сұраққа жауап іздеп көрсек. Билік бұл — бір  жеке тұлғаның немесе топтың шешім қабылдау құқығы мен мүмкіндігіне...

Билік жалпы әлеуметтік категория

БИЛІК ЖАЛПЫ ӘЛЕУМЕТТІК КАТЕГОРИЯ туралы қазақша реферат Мемлекеттік билік органдарын толыққанды талқылау үшін алдымен билікті жалпы әлеуметтік категория ретінде қарастырып, мазмұнын, мағынасын ашып алуымыз қажет. Билік болып қоғамда белгілі бір субъектінің (жеке тұлғаның, ұжымның, ұйымның)...

Мемлекет

Мемлекет туралы қазақша реферат Мемлекеттің қоғамнан және басқа  да қоғамдық  ұйымдардан айырмасын  білуге  көмектесетін,  өзіне тән белгілері болады. Біріншіден,   мемлекеттің тұтас аумағы  болады,  онда сол елдің өз халқы тұрады және оған сол мемлекеттің саяси  өктемдігі  ...

Мемлекет механизмі

Мемлекет механизмі туралы қазақша реферат Мемлекет тетігі — мемлекеттің қызметін (функциясын), алдына қойған мақсатын іске асыруға арналған мемлекет органдарының жүйесі. Заң ғылымында «мемлекет тетігі» және «мемлекеттік аппарат» түсініктері синоним ретінде колданылады. Бірақ, кейбір көзқарастар бойынша...

Мемлекетті Басқару нысаны

Мемлекетті Басқару нысаны туралы қазақша реферат Мемлекеттік басқарудың нысанына оның жоғарғы, орталық және жергілікті органдарының құрылуы, олардың қарым-қатынастары қандай принциппен қалыптасады, халық оларды сайлауына қандай түрде қатысады деген сұрақтарға жауап береді. Мемлекет нысандарының арасында басқару формасы...

Мемлекет функциялары

Мемлекет функциялары туралы қазақша реферат Өзінің бағытына сәйкес мемлекет, әдетте,  өз қызметін белсенді атқарады, яғни қоғамдық өмірдің маңызды салаларындағы істердің жағдайына  белгілі дәрежеде ықпал етеді. Осындай тіршілік ететін неғұрлым тұрақты және салыстырмалы түрдегі дербес бағыт...

Мемлекеттің әлеуметтік мақсаты

Мемлекеттің әлеуметтік мақсаты туралы қазақша реферат Мемлекеттің әлеуметтік  мақсаты  туралы  мәселе мемлекеттің мәні туралы  мәселеге  тікелей келіп тіреледі.  Сонымен қатар,  өзінің кейбір   аспектілерінде олар қиылысып та жатады.  Жалпы  айтқанда,  мемлекеттің әлеуметтік мақсаты үстемдік етуші тапқа...

Мемлекеттің әлеуметтік мәні және оның функциялары

Мемлекеттің әлеуметтік мәні және оның функциялары туралы қазақша реферат Мемлекетті әлеуметтік  мәні  оның  функциялары  арқылы  нақтыланып көрініс табды.  Мемлекеттің  функциялары —   қоғамдық қатынастарға ықпал ететін мемлекеттің ерекше механизмі. Ол мемлекеттің алдында тұрған міндеттерді  шешуге негізделген...

Мемлекеттің түсінігін саралау кезіндегі әдістамалық негіздер

Мемлекеттің  түсінігін саралау кезіндегі әдістамалық  негіздер туралы қазақша реферат Мемлекет — басқару  функциясын   орындайтын  және соның көмегімен   қоғамның тіршілік  — тынысын  қамтамасыз  ететін,  оған қажетті  жағдайлар   мен алғышарттар  жасауға ұмтылатын  адамзат қоғамын ұйымдастырудың айырықша нысаны....