Category: Экономика, макроэкономика, микроэкономика

Фирма табысы, оның мәні мен қызметі

Табыс – төтенше таралған, кең түре қабылданатын, сонымен қатар түрліше маңызды қолданылатын көп мағыналы ұғым. Сөздің кең мағынасында ақшалай құнына ие болуды кез келген ақша қаражатының түсімі немес материалдық құндылықты алуды көрсетеді. Фирма табыстарын...

Өндіріс шығындары төмендеуінің негізгі бағыттары

Шығындады жүйелі түрде төмендету – кәсіпорындардың жұмыс істеу тиімділігін арттырудың негізгі құралы болып табылады. Нарықтық экономика жағдайында залалды кәсіпорындарды қаржылай қолдау қағидаға жатпайды. Ұлттық экономиканың барлық салаларында өндіріс шығындарын төмендетудің мына төмендегі негізгі бағыттарын...

Фирманың шығындары және олардың түрлері

Фирманың шығаратын тауарларының мөлшерін рынокқа ұсынуы, оны өніруге кететін шығындарына және сол тауарлардың рынокта сатылатын бағаларына тікелей байланысты болады. Бұдан шығатын қорытынды, тауарларды өндіру және оны сатуға кететін шығындарды білу кәсіпорынның шаруашылық жүргізудегі тиімділігінің...

Фирма ішілік жоспарлау теориясы

      Жалпы экономикалық теория фирма ішілік жоспарлаудың мәніне, міндеттеріне, мқсаттары мен кезеңдеріне көзқарастардың біртұтастығы әзірше жоқ. Сондық оның жүзеге асуының жалпы қабылданған негізгі элементтеріне тоқтаймыз.

Шығындар мәселесі, олардың құрылымы мен фирма пайдасын көбейту

Фирманың шаруашылық қызмет процесінде өндірістік тұрақты шығындар құрылымында қалдық және старттық шығындар туады. Фирманың тұрақты шығындарына құрал-жабдықтар жалға беру ақысының, салықтадың, әкімшіл басқару шығындары кіретінін білеіз. Тұрақты шығындар шығарылған өнім көлеміне тәуелді болмайды. Қалдық...

Фирма стратегиясының теориясы және оның шаруашылықты жүргізудегі негізгі ережесі

«Фирма» – көп профилді өндіріс. Мысалы, Италия фирмасы «Фиат» тек қана автомобиль шыгарып коймайды, теңіз кемелерін және т.б. шығарады. ХІХ-ғасырдың басында француз зкономисті Жан БатистСэй (1767-1832 жылдар) кәсіпорынның шаруашылық қызметінің негізгі ережесін калыптастырды. «Пайданы...

Фирма типологиясы

Фирма ішілік қүрылым модельдерін түсіндіруде трансакдионды шығындармен катар, ұйымның өткен даму траекториясына тәуедділігін ескеру    қажет.    Басқаша    айтқанда,    фирманың    үйымдық    дамуы    оның қүрылымдык өзгерістердің ерекше траекториясына сәйкес қозғалысы ретінде түсіндіріледі. Үйымның дамуындағы тарихи тәуелділік әсері...

Фирма кұрылымы

Фирма көлемі өскен сайын, принципал және агент арасындағы ацпарат ассиметриясымен байланысты шығындар да өседі. Себебі, шешім қабылдау бірнеше сатыдан өтеді, әр сатыда сапалы түрде жаңа ақпарат туындауы мүмкін, бүл фирма ішінде ақпарат ағымын және...

Контракт түсінігі: мазмұны және басқару құрылымдары

Жаңа институционалды экономикалык теорля контрактіні институционавды келісімдердің бір түрі ретінде карастырады. Осы түрғыда, оның мазмұны мына түрде анықталады: Контракт — белгілі институционалды шектемелер жағдайында индивидтердің ерікті және саналы таңдауының нәтижесі болып табылатын меншік өкілеттілігінің...

Ипотека: “неге соншалықты қымбат?”

Қазақстан мен Еуропаның ипотекалық несиесін салыстырғанда, біздің елімізде ипотека неге қымбат? Еурапалдық азаматқа статистика бойынша екі пәтер сатып алу үшін, біреуін өзіне, екіншісін жалға беру мүмкіндігі бар. Еуропада ипотека алуға орташа деңгейде жылдық бағамы...