Бәсекелестік жағдайындағы фирма стратегиясының түрлері

Бәсекелестік  жағдайындағы фирма стратегиясының  түрлері  туризмді дамыту мақсатынан  бары  туындайды. Ол  мақсаттарға  біз  келесілерді жатқызамыз:

 • сапасы, халықаралық туристік рынок жағдайында өндіруге, сатуға және бәсекелестікке төтеп беретін өнім өндіруге және сатуға қабілетті, рентабельді туризм индустриясын құру жолымен туризмді экономиканың табысы жоғары салаға айналдыру;
 • республиканың туристік әлеуетін арттыру;
 • тарихи-мәдени және табиғи-рекреациялық ресурстарды сақтау және ұтымды пайдалану;
 • халықтың барлық жіктерінің туристік ресурстарға қол жеткізуін қамтамасыз ету, туристік қызмет көрсетуге деген сұранысты барынша қанағаттандыру;
 • тұрғындардың жұмыспен қамтылуын ынталандыру;
 • мемлекеттік және жеке құрылымдардың туризм саласындағы өзара бірлескен іс-қимылының тиімділігін арттыру;
 • шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту;
 • әрбір адамның демалу және бос уақытын өткізуге деген құқығын іске асыруы;
 • халықтар мен мемлекеттер арасындағы өзара түсіністік пен ынтымақтастықтың ізгілік сипатын, бейбітшілік пен сыйластық, нәсіліне, жынысына, тілі мен дініне қарамастан, адам құқықтары мен негізгі бостандықтарын сақтау;
 • әділеттілік пен егемендік, саяси, экономикалық және әлеуметтік жүйесіне қарамастан, мемлекеттердің ішкі ісіне қол сұқпау;
 • қоршаған ортаға және мәдени игіліктерге ұқыпты қарау;
 • әлеуметтік тепе-теңдік пен даму, жеке адам мен қоғамның игілігін арттыру;
 • туризмді тұрақты дамыту;
 • туризм саласындағы мемлекеттік саясатты жандандыру;
 • туристік қызметті реттеу жүйесін жетілдіру;
 • туризм индустриясының құқықтық, ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін одан әрі дамыту;
 • туристік рынокты демпингке қарсы және мемлекеттік қолдаудың басқа да шараларын қабылдау арқылы қорғау;
 • туристердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
 • тартымды туристік объект ретінде Қазақстанның беделін қалыптастыру;
 • ақпараттық қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру;
 • туризм саласындағы ғылыми зерттеулерді тереңдету;
 • туризм саласындағы қызмет көрсетудің статистикалық есебінің әдіснама-сын халықаралық стандартқа сәйкестендіру;
 • туристік объектілерді қайта жаңғырту мен салу үшін отандық және шетелдік инвестицияларды тарту жолымен туризм инфрақұрылымын дамытуды ынталандыру;
 • туристік қызметті стандарттау, сертификаттау мен лицензиялау негізінде туристерге қызмет көрсетудің сапасын арттыру;
 • туризм саласындағы кадрларды даярлау мен олардың біліктілігін арттыру жүйесін дамыту;
 • туризм саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту;
 • қоршаған ортаны қорғау жөніндегі шараларды қамтамасыз ету, теріс әлеуметтік әсерлерді бәсеңдету және мәдени мұраны сақтау;
 • туризм саласындағы келеңсіз үрдістерден арылу.