Бас бухгалтерлік кітаптың рөлі мен маңызы

Бас бухгалтерлік кітаптың рөлі мен маңызы туралы қазақша реферат

Бас кітап–көмекші бухгалтерлік журналдардан алынған банктің синтетикалық шоттары бойынша жиынтық жазбаларын негізінде қалыптасқан банктік ақпараттар жүйесі. Бас кітаптың шоттарын ашуды, жабуды және өзгертуді автоматты режимде банктің бас бухгалетрі жүргізеді. Бас кітаптың шоттары келесідей шоттарды қамтамасыз етеді.

−       Ұзақ мерзімді қарыздар.

−       Қысқа мерзімді қарыздар.

Бұл қарыздар жөніндегі жазбаларда әрбір кредит бойынша көмекші бухгалтерлікикітаптардағы шоттарда бейнеленген қай шоттың сәйкес екендігің көрсету керектігін білдіреді.

Бухгалтерлік есеп – бұл «Бухгалтерлік есеп туралы »Заң күші бар ҚР Президентінің Жарғылық сәйкес шығарлыатын стандаттар мен басқа да нормативтік құқықтық актілерге негізделген активтер, меншікті капитал, міндеттемелер,субектілердің табыстары мен шығыстары туралы ақпараттарды тіркеу және жинақтау жүйесі.

Бухгалтерлік қызметке ұсынатын ішкі аналитикалық есеп беруді банктің өзінің әкімшіліктері пайдаланады. Олардың мазмұны олардың мақсатына және есеп талап еткен әкімшілік лауазымына байланысты өзгеріп отырады. Есеп-қаржылық және басқару есептері болып бөлінеді.Басқару есебі басқарушылардың ішкі пайдалануы үшін өлшеніп, өңделіп берілетін есеп ақпараттаоының барлық түрін қамтиды. Қаржылық есеп банктің ішіндегі басшылықтан тыс, сырттағы қажет етушілер пайдаланылатын есепті ақпаратты қамтиды.