Азаматтық құқықтың қайнар көздері

Қазақстан Республикасыныда жаңа Азаматық Кодекс  қабылданғанға дейін азаматтық құқық туралы оқу әдебиеттерінде азаматтық құқықты реттейтін нормативті актілер, құқықтың қайнар көздері деп қарастырылған. Қазіргі оқулықтарда ол «Азаматтық заңнама» деп аталады.

1 Сіздің ойыңызша бұл өзгерістер неге байланысты болған? Қазақстан Республикасының Азаматтық кодесінінде көрсетілген «азаматтық заңнама» терминінің мазмұны Қазақстан Республикасының Конститутциясындағы осы  терминнің мазмұнына ұқсас па?

2 Сіздің ойыңызша, осы ұғымдарды түсіндірудің ең дұрысын көрсетіңіз: «сот тәжірибесі», «сот үлгісі», «іскерлік айналымның әдет – ғұрпы», «іскерлік». Олар қалай өзара ара – қатынаста бола ма? Олар  азаматтық құқықтың қайнар көзі болып табыла ма?

3 Моралды нормаларын құқықтың қайнар көзіне жатқызуға бола ма? Сіздің ойыңызша, Қазақстан Республикасында халықаралық шарттары  қандай жағдайларда азаматтық құқықтың нормалары ретінде  бола алады?

4 Заң шығарушы  еркінің мәні мен мазмұнын анықтауға бағытталған қызметі атқаратын тұлғаның лауазымын қалай атайсыз? Кім осы қызметті атқарады және қандай тәсілмен атқаруға құқылы?

5 Сіздің ойыңызша, азаматтық заңнама актілерінің кері күші бар ма? Егер бар болса, онда қандай жағдайларда?

6 Мүліктік қатынастар өзге де құқық салаларының қатынастарына жататындықтан, ол қандай жағдайларда азаматтық құқықтың мүліктік қатынастарына жатады, ал әкімшілік, қаржылық құқықтық қатынастарында қандай жағдайларда заңнамаларда қолданады.

7 Сіздің ойыңызша, азаматтық құқықта құқықтық нормалардың қайсысы көбірек; диспозитивті немесе императивті?

8 Өткен ғасырлардағы қазақтардың азаматтық құқығының ерекшеліктерін сіз білесіз ба?