Аралық станса түрін таңдау

Аралық станса түрін таңдау туралы қазақша реферат

Жалпы аралық стансаның жобасы өткізу қабілетінің есеп уақытын және оның болашақта дамуын қамтамасыз ету керек. Аралық стансадағы ең қысқа станса алаңының ұзындығы жадуал 2.1. көрсетілген.

Аралық стансадағы ең қысқа станса алаңының ұзындығы – 1450 м.

                                                                                                    Жадуал 2.1

Линия дәрежесі

Қабылдау- жөнелту жолдарының орналасуы

 

 

 

1

Бойлық

2500

2900

3300

1

Жартылай бойлық

2000

2200

2400

1

Қатар

1450

1650

1850

Аралық стнаса  IІ жолдық учаскеде 1 жәрежеде жобаланады. Берілген қабылдау – жөнелту жолының пайдалы ұзындығы 1050 метр, станса алаңының ұзындығы 1450, стансаға жақындау бедер еңістігі 7% — 3%.