Category: Өндіріс, Өнеркәсіп, Құрылыс, Мұнай-газ, Электротехника

Меншікті капитал мен капиталдың есебі

Меншікті капитал мен капиталдың есебі туралы қазақша реферат Қазакстан Республикасының заңына сәйкес кәсіпорындар өзінің құрылуы барысында, яғни шаруашылық қызметпен айналысу үшін белгілі бір мөлшерде мүліктерге ие болуы тиіс. Осы жоғарыда аталған мүліктердің ақшалай өлшемге айналдырылғандағы...

Псевдоцилиндрлі жобалар

Псевдоцилиндрлі жобалар туралы қазақша реферат  Тік псевдоцилиндрлі жобаларда қатарлар тік қатар сызықтар, меридиандар түрінде кескінделеді – қисық, симметриялы тіксызықты меридианның ортасына қатысты болады Қатарлар арасындағы қашықтық жазықтықтағы жер бетінің кескіндік қабылданған заңымен анықталады. Меридиандар арасындағы...

Цилиндрлі жобалар (cylindrical projection)

Цилиндрлі жобалар (cylindrical projection) туралы қазақша реферат Тік цилиндрлі жобаларда қатарлар және меридиандар екі қатар тік сызық ұяшығымен кескінделеді, бір-біріне перпендикуляр боады. Осылайша, тікбрышты тор көз цилиндрлі жобамен беріледі Қатарлар арасындағы қашықтық әртүрлі ұзақтыққа пропорционал...

Жобалар және қайта қалыптастыруды жобалау

Жобалар және қайта қалыптастыруды жобалау туралы қазақша реферат Кеңістікті нысанның нүкте координаттары жердегі бетінің нысанының орналасқан жерін көрсету үшін пайдаланылады. Жердің бетінде күрделі пішін болады. Кеңістікті жағдайдағы нүктенің карсстын құру кезінде тегіс кескінде көрсетіледі, нүктелердің...

Векторизация

Векторизация туралы қазақша реферат Мәліметтер веткорлы немесе растрлы кескінде ұсынылуы мүмкін. Векторлы және растрлы кескіндер арасында маңызды айырмашылық бар, ол ГАЖ үшін сипатты. Растрлы кескін мәліметтер үшін, яғни алаңдық сипатта болады. Векторлы кескін ГАЖ, дұрысында,...

ГАЖ моделдеудің әдістемелік негіздері

ГАЖ моделдеудің әдістемелік негіздері туралы қазақша реферат ГАЖ заманға сай позициясымен моделдеу әдісіне жекелегенде, ақпараттың өңделуіне кешенді ыңғайды анықтайтын интеграциялы ақпаратты жүйе болып табылады.

Моделдеудің негізгі түрлері

Моделдеудің негізгі түрлері туралы қазақша реферат ГАЖ моделдеуді төрт негізгі топқа бөлуге болады : семантикалық, инвариантты, эвристикалық, ақпараттық. Семантикалық моделдеу –  кодтау және лингвистикалық қамтамасыз ету тапсырмасымен қарымта байланысты, құрылымы және мазмұнына қарай кіріс ақпараты...

Аспаптық материалдар

Аспаптық материалдар туралы қазақша реферат        Кесу процесінде кескіш аспаптарға жоғары қысым, температура әсер етеді.Соның салдарынан физика-химиялық процестері жүріп, материалдың қасиеттерін өзгертеді. Аспаптық материалдарға келесі талаптар қойылады:

Бұрғы, бұрғының түрлері

Бұрғы, бұрғының түрлері туралы қазақша реферат        Бұрғы бетін материалды тесу немесе алдын ала тесілген тесіктің диаметрін үлкейтуге және конустық тесіктерді тесуге арналған кесу аспабы.Бұрғының ең көп таралған түрлеріне спиральді қауырсынды (перол) сақиналы, электрлі және...

Метал кескіш аспаптардың түрлері

Метал кескіш аспаптардың түрлері туралы қазақша реферат Аспаптардың дұрыс классификациялануы олардың негіздерінің дұрыс конструкциялығын және өнімділігін қамтамасыз етеді. Аспаптардың классификациясы олардың технологиялық өңдеуіне байланысты: қайрау, фрезерлеу, тесікті өңдеу және т.б.