Category: Информатика, автоматтандыру, бағдарламалау

Жүйенің инфологиялық моделі

Жүйенің инфологиялық моделі туралы қазақша реферат Мәліметтер схемасы мәліметтер базасының құрлымын жасап, оның графикалық  бейнесі болып қана қоймай, жұмыс істеу процесінде  де кең  қолданылады. МҚ  схемасын жасау көпкестелі формаларды, сұраныстарды және басылымдарды  жеңіл құрастыруға, сондай...

Бағдарламалық қамтамасыз ету

Бағдарламалық қамтамасыз ету туралы қазақша реферат Операциялық жүйе туралы жалпы түсінік. Бағдарламаларды өңдеу, олардың таралуы компьютердің барлық құрылғыларының дұрыс пайдалануы- өте күрделі процесс. Сондықтан компьютерлер операциялық жүйе деп аталатын бағдарламалық қамтамасыз ету деңгейінде жабдықталған. Операциялық...

Автоматтандырудың сипаттамасы

 Автоматтандырудың сипаттамасы туралы қазақша реферат Автокөлік жүргізуге толықтай құқұлы болу үшін, арнайы құжаттарды қабылдайтын, емтихан тапсыратын және т.б. бөлімдері болады. Құжаттарды қабылдау бөлімі — мұнда емтихан тапсыруға келген әр курсант жайында ақпараттарды алады. Ол құжаттардың...

Эль-Гамаль алгоритмі

Эль-Гамаль алгоритмі туралы қазақша реферат Бұл қолтаңбаны реттеу үшін р жай саны және бинарлы тізбекті жай жолды Zp элементтеріне айналдыратын хэш функциясы қажет. Эль-Гамаль алгоритмінің протоколын көрсетейік.

RSA алгоритмі

RSA алгоритмі туралы қазақша реферат RSA криптожүйесін Рон Ривест (Ron Rivest), Ади Шамир (Adi Shamir) және Леонард Адлеман (Leonard Adleman) 1978 жылы ойлап тапқан. Алгоритм үлкен санды жай көбейткіштерге жіктеу есебінің қиындығына сүйенген. Алгоритмнің беріктілігі...

Ассиметриялық алгоритмдер

Ассиметриялық алгоритмдер туралы қазақша реферат Ашық кілтті криптографияның негізін қалаған Уитфилдом Диффи және Мартином Хеллманом. Алдынғы азаматтарға тәуелсіз Ральфом Мерклом де ойлап тапқан. Симметриялық криптография бір кілтті қолданса мұнда екі кілт – біріншісі шифрлау үшін,...

Блоктық шифрлар

Блоктық шифрлар туралы қазақша реферат Блоктық шифрлеу кезінде бастапқы мәтін ұзындығы тұрақты бекітілген блоктарға бөлінеді. Блок мәтіндері бір-біріне қатыссыз бөлек шифрленеді. Шифрлеу үшін барлық блоктарға бір ғана кілт қолданылады. Шифрлеу тәсілдері ауыстыру, алмастыру, құрастырма шифрлар...

Симметриялық алгоритмдер

Симметриялық алгоритмдер туралы қазақша реферат Симметриялы криптографиялық жүйелер ақпаратты қорғау саласында классикалық жүйелер болып табылады. Мәліметті шифрлау және дешифрлау үшін бір құпия кілт қолданылады. Симметриялық криптографиялық жүйедегі шифрлау тәсілдерінің классификациясы 1 – суретте ұсынылады.

Евклидтің кеңейтілген алгоритмі көмегімен кері шамаларды есептеу

Евклидтің кеңейтілген  алгоритмі көмегімен кері шамаларды есептеу туралы қазақша реферат Егер Эйлер φ(n) функциясы белгiлi болмаса, кеңейтiлген Евклид алгоритмiн қолдануға болады.