Category: Биология, Экология, Медицина

Топырақ карталарының экологиялық генетикалық анализі (талдауы)

Дәріс мақсаты: Карталардың аңыздары мен олардың мазмұнын зерделеу Топырақ жамылғысын бейнелеу тәсілі Топырақтүзуші факторлар мен топырақтүзілімдік үрдістерді есепке ала отырып топырақ жамылғысының сипаттамасын құрастыру Топырақ-географиялық қиманы құрастыру Негізгі топырақ типтерінің қалыптасу жағдайларының кестесін құрастыру

Гумидтік зоналар топырақтары, Таулы обылыстардың топырақтары

Дәріс мақсаты: Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Сарытопырақтар және күлгінді сары топырақтар Субтропикалық ормандар Қара тропикалық топырақтар Ауыспалы-ылғалды тропиктер мен субтропиктердің қызыл-торы топырақтары Ылғалды экваторлық ормандардың қызыл-сары ферралиттік топырақтары Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Таулық қоңыр...

Шөл зонасы топырақтары

Дәріс мақсаты: Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Сортаңданған топырақтар және солодтар Торы  топырақтар, оларың типшелері Тақырлау топырақтар Тауалды-шөлдік далалардың торы және сұр торы топырақтары Құғақ субтропикалық далалардың сұр-қоңыр және қоңыр топырақтары Тропикалық шөлейттер мен шөлдердің...

Орманды дала және дала зонасының топырақтары, Құрғақ дала және шөл дала топырақтары

Дәріс мақсаты: Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Сұр орман топырақтары Қара топырақ, оның типтері Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Қара-қоңыр (каштан түсті) топырақтар, олардың типшелері Шабынды-қара қоңыр топырақ

Арктикалық және тундра зоналарының топырақтары, тайгалы-орманды зонаның топырақтары

Дәріс мақсаты:     Жалпақжа пырақты және бүрлі-жалпақжапырақты ормандар топырағы Топырақтүзілу факторлары Топырақтүзілімдік үрдістер Арктикалық топырақтар Тундралық-глейлі Тундралық-батпақты. Күлгін топырақтар Тоңды–тайгалық топырақтар Топырақтүзілу факторлары, топырақтүзілімдік үрдістер Қоңыр орман топырағы

Әлемнің топырақ картасы

Дәріс мақсаты: Топырақ–географиялық аудандастыру принциптері туралы түсінік Топырақ карталарын құру принциптері Биоклиматтық зоналардың топырақ карталары Жерпайдалану топырақ карталары Топырақ ресурстары Топырақ карталарын құру әдістемесі

Топырақты жіктеу (классификация) және олардың географиясының негізгі ерекшеліктері

Дәріс мақсаты: Негізгі таксономиялық бірліктер, топырақ номенклатурасы туралы жалпы білім Топырақтың горизонталь зоналылығы және оны айқындаушы факторлар Вертикаль зоналылығы және оның құрылымын айқындаушы факторлар

Топырақтағы органикалық және органоминералдық заттар

Дәріс мақсаты: Топырақтың органикалық заты, гумус, гумус құрамы, гумустың сапасының өсімдіктермен  байланыстылығы Топырақтың қатты фазасының біршама белігі органикалық қосылыстар үлесіне тиесілі. Жыл сайын топырақта өсетін өсімдіктер майда жәндіктер мен микробтар топырақ бетінде, оның қабаттарында...